January 3rd, 2016

В Иран!


Знаете ли Вы что в Иране (Тегеране) время от Московского отличается на 30 минут? Да-да, не на 1 час, а именно на 30 минут! )
Collapse )